Още един мандат за кмета Христо Христов в ЛРС „Странджа“

    Кметът на община Болярово Христо Христов получи пореден мандат като председател на Ловно-рибарско сдружение „Странджа“ след проведеното отчетно-изборно събрание на сдружението. Той ще е и делегат за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ, а при евентуален ангажимент на кмета, ЛРС „Странджа“ ще бъде представлявана от Николай Вълчев. За председател на Контролния съвет общото събрание избра Стоян Станков.
     В ЛРС „Странджа“ членуват х14 ловно-рибарски дружини с 488 членове. Сдружението стопанисва 52 400,50 хектара. През месец март тази година се проведе пролетната таксация, отчете председателят Христов. Според резултатите от нея, стабилизират се запасите от благороден елен, сърна, яребица. Вследствие на активното участие на ловците в превантивните мерки срещу африканската чума по диви свине, силно е занижен запасът на дива свиня в района. Отчетен е отстрел от 78 броя диви свине при план 201 броя. Причина за това са трудностите, които срещаха ловците при предаването на пробите за изследване, включително и да съхраняват труповете до излизането на резултатите, а те са забавян с месеци.
      Леко завишение се отчита при пролетната таксация и на запасите от заек, но те все още остават незадоволителни. По тази причина и тази година не се ловува заек организирано.