Още десет дни за изпращане на рисунки за конкурса „Моята Кукерландия“

СТАТУТ НА  КОНКУРСА  „МОЯТА КУКЕРЛАНДИЯ”

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

1. Възпитава в родолюбие чрез изучаване културните традиции на българския народ-зимни и пролетни празници,маскарадни игри.

2. Провокиране на творчески прояви в  областта на изобразителното изкуство.

3. Вдъхновяване за откривателска и краеведческа дейност.

 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ”Съгласие-1862”град Ямбол и е част от Международния маскараден фестивал „Кукерландия”, организиран от Община Ямбол.

  2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

1. Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ”Съгласие 1862”

2. Срок за представяне на творбите – до 21 февруари  2019г.

3. Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, училища, студия, клубове, школи и др.

4. Възрастови категории за  конкурса:

І възрастова група –  участници от І до ІV клас

ІІ възрастова група –  участници от V до VІІІ клас

5. Техники:

Използват се всички  видове рисувателни техники върху картон.

6. Формат на рисунките: минимален 21/30см,  максимален 35/50см.

7. Тема:

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Моята Кукерландия”.

8. Оценяване:

За участие в конкурса се допускат  рисунки, на гърба на които  има следната информация: име и фамилия на участника, институция, клас, телефон.

Творбите се оценяват от компетентно жури.

Критерии – композиция, оригиналност, техническо изпълнение.

9. Награден фонд:

Награди от организаторите и спонсорите за 1, 2 и 3 място и в двете възрастови групи на конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 28 февруари 2019 година от 17 часа, в НЧ”Съгласие 1862”гр.Ямбол.

10. Адрес за подаване на творбите:

гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски”№20, НЧ ”Съгласие 1862” – за конкурса ”Моята Кукерландия”.

Email:saglasie_jambol@abv.bg

За повече информация:

НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел./факс 046664127; тел.046664126