Още веднъж за променената транспортна схема в Ямбол

На 29 юни т.г. 58-ата сесия на ОбщС Ямбол взе решение да подкрепи предложението на кмета г-н Ревански за промяна в транспортната  схема за града.В него се предвиждаше да бъде редуциран  броят на курсовете  и да се направят промени в началния час ,да се отменят извънредните Коледни и Великденски маршрутни разписания, както и сезонните и празнични курсове  по някои от линиите. След приемането на новата транспортна схема, те се съкращават с около 20 %, като най-засегнати са линиите 1,2 и 5. Поради отпаднала необходимост се закриват и 10 автобусни  спирки.Те засягат маршрутни линии 13 ,5,16 и 23.

              Очевидната цел на г-н Ревански е съкращаване на разходите за общоградския транспорт , съобразени с намаляващия пътникопоток в града. Безспорно,това е един разумен подход ,но той предизвика вълна от недоволство сред потребителите на тази социална услуга , защото «ще се  създадат проблеми за придвижване на определени групи от нашите съграждани,които по принцип са най-уязвими здравословно,финансово и възрастово» според публикуваната позиция на групата общински съветници от БСП.Те  гласуваха и против въвеждането й.

              Не се наемам да сравнявам плюсовете и минусите в позициите на Кмета и на потребителите на тази услуга,защото не разполагам с необходимите изходни данни. Никъде  не намерих  публикуван анализ направен от съответната общинска транспортна структура защо се налага промяната на транспортната схема и приемам а priori за база само очевидната цел – намаляване на транспортните разходи за общината.

             Два дни по-късно се натъкнах на един любопитен факт – междуселищен превоз на пътници с частни коли срещу заплащане,което не е съпроводено с приходно-оправдателен документ и е оповестявано като «споделено пътуване».Каква е схемата?

             Собственик на частно МПС обявява че набира лица за споделено пътуване по линията с.Бояджик- гр. Ямбол.Или по линията с. Кукорево-гр. Ямбол. Установих,че има заявки и в посока гр. Ямбол- с. Кабиле-Манастира «Рождество Христово» и за с. Калчево -гр. Ямбол. Прави впечатление веднага,че това са гранични за Община Ямбол населени места откъм Община «Тунджа»  за някои от които автобусните линии  или са силно редуцирани или изобщо закрити. От човек на човек и почти като свръх секретна парола за достъп се уточняват спирките и държавния регистрационен номер на превозното средство,името на водача и евентуално номер на мобилен телефон за връзка. Пътникът се качва от определено място и плаща предварително известната му сума без да пита.МПС-то си  продължава по обявения като строго охранявана тайна маршрут и пристига на следващата спирка.Пътниците предварително са у ведомени,че при проверка  от съответните контролни  органи трябва да си мълчат или да твърдят,че са приятели тръгнали към съответното селище. В голямата си част те са едни и същи,редовно пътуващи в съответната посока и се познават както с водача,така и с останалите участници в заверата.

                 Водена от любопитство дали и как ще се приложи някаква схема към градските автобусни курсове,които винаги са били «ахилесова пета» за транспорта, няколко дни се смесвах   с  чакащите по спирките и научих,че автобусите се движат вече  на час,въпреки това отново закъсняват и изнервят пътниците допълнително. Недоволството  в повечето случаи беше изразявано с нецензурни квалификации и закани. Но разбрах и това как предприемчиви ямболци са намерили решение и на въпроса с разредените автобусни курсове на градския транспорт.Като следствие от това е сигурно,че пътникопотокът в скоро време ще се свие още повече.

                И резонният въпрос ,който трябва да си зададе всеки един общински съветник вдигнал ръка в подкрепа на това предложение на г-н Ревански ,ако има поне малко здрав разум , е как ще противодействат Община Ямбол и Общинската администрация на тенденцията още една услуга  да бъде вкарана с общи усилия в «сивия сектор». 

                 Но истината е,че нито Общинска администрация,нито Общински съвет могат да се справят ефективно със заформилата се дейност.Дори и патрул на КАТ да спре подобно МПС,проверката се извършва за констатирани или предполагаеми нарушения по Закона за движение по пътищата или за паспортна проверка по съмнение,но тя не може нито да констатира,нито да санкционира извършваното потенциално финансово нарушение.  Това е прерогатив на съответните финансови контролни органи. Те обаче нямат правно основание да извършват проверки на пътя самостоятелно.Казано в едно изречение,нарушението е трудно установимо и трудно наказуемо. Водачът и пътниците не могат да бъдат обвинени в нищо. Парите се дават на приятел  за горивото,което не е забранено  би отговорил всеки от пътуващите

                  Оказва се,че една такава схема е особено печеливша за водача на подобно «маршрутно такси».Бонуси в допълнение към «чистия приход» е ,че той не регистрира транспортна фирма,не се съобразява със задължителните условия за функционирането й, не заплаща данъци за тази си дейност,не заплаща застраховки за пътуващите ,нито осигуровки и трайно преминава в «сивата зона» на услугите в нашия град.Обикновено това са пенсионери и водачи  клас В,т.е. любители,някои са от категорията наричана «неделни шофьори» .Те бързо се изморяват, не всички виждат и чуват добре ,не всички имат съхранени рефлекси и не всички  поддържат собствените си доста старички леки коли в идеално техническо състояние.

               Защото нямат средства за това и ги интересува приходът от тази дейност,която си мислят , че могат да извършват безпроблемно.

               Защото са открили ниша в която се вписват идеално и допълват по този начин скромните си приходи,а необмислените добре административни мерки  им дават подходящата «вратичка» да станат нарушители без да  може  на практика да се докаже ,че са такива.

                Защото Общинската администрация на Ямбол не си е дала труда да анализира последствията от едно такова решение,нито е прогнозирала в перспектива какво влияние ще окаже върху ямболци.

                  Създава се впечатлението ,че корекциите в транспортната схема са правени набързо и без намерение да се постигне разумен баланс между необходимостта от намаляване на транспортните разходи за Общината  и необходимостта  да бъде запазена на удовлетворително за гражданите ниво тази задължителна  социална услуга за която държавата заделя средства .

                   Искам да задам и един прагматичен въпрос. На някой в общината дали му хрумна да направи прогнозни разчети колко пари ще загуби Ямбол от  транспортните услуги в «сивия сектор» ,от невнесени данъци ,такси,от обикалящите от спирка на спирка  полупразни  автобуси,когато пътникопотокът се свие още повече поради неудовлетвореност на ползващите го и в крайна сметка тази промяна ,която очевидно не е в полза на гражданите ,ще бъде ли поне  финансово оправдана за  чиновниците и в каква степен.

                   И заради  кого  всъщност трябва да бъде предлагана тя? Заради жителите на този град, които все още не са го напуснали  или заради концесионера,който ще налага на Общинската администрация собствените си предпочитания,за да печели от това?

                                                                                                                  Мария Качулева