Официално откриване на обновената сграда на СУ „Св. Климент Охридски“ в Ямбол

На 20 септември 2018 г. (четвъртък), от 12.00 часа, с официална церемония ще бъде открита обновената база на ямболското СУ „Св. Климент Охридски“.

Цялостното реновиране на сградата на едно от най-големите училища в града бе реализирано по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“. В рамките на проекта бяха изцяло обновени и базите на още три детски заведения: Детска ясла „Мечо Пух“, Детска градина „Свобода“, Детска ясла „Слънчево детство“ към Детска градина „Пламъче“.

Подробности по изпълнените дейности по четирите обекта и постигнатите резултати ще бъдат представени на заключителна пресконференция по-рано същия ден, в сградата на община Ямбол, зала 107, с начален час 11.15.

По проекта бяха реализирани комплексни мерки за обновяване и модернизиране на обекти от образователната инфраструктура на община Ямбол, с цел осигуряване на подходяща среда за провеждане на ефективен образователен процес и намаляване на отпадналите ученици.

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“ се изпълнява от Община Ямбол и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинасирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие.