Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на ремонта на пътя Тенево-Генерал Инзово

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на ремонта на пътя Тенево-Генерал Инзово, се проведе на 24 юни 2024 г. Отсечката, свързваща тунджанските села, е важен участък от пътната мрежа на общината. Предвижда се ремонтните дейности да продължат до 10 септември.
През м. декември 2023 г. Община „Тунджа“ подписа допълнително споразумение №1 към споразумение № РД-02-30-147/26.10.2022 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за допълнително финансиране на обект: Реконструкция и рехабилитация на път JAM 2087/ JAM 1096, Тенево – Маломир / ж. п. гара Тенево – Ген. Инзово / III-7602 /, участък от км 1+400 до км 7+692,6. Размерът на допълнителното финансиране за цялостното завършване на строежа от 2,9 км път е 2 085 974 лв.
В резултат на проведена обществена поръчка е определен Изпълнител ДЗЗД „ДД Път 2022“, с участници в дружеството по ЗЗД – „Дойчев строй“ ЕООД и „ЕВРОГЕО ГРУП“.