ОУ „Любен Каравелов“ с най-висок резултат на НВО по български език и литература

За пореден път на НВО по български език и литература в VII клас ОУ”Л.Каравелов” е на първо място по резултати сред другите основни училища в областта. Средният брой точки по този предмет за училището е 61.84 точки. За сравнение средният успех за страната са 53,03, а за областта 33,62. Отличните оценки са общо 12 /10,6%/ от всички седмокласници в училището. Най-висок брой точки 95 от 100 възможни има ученичката Александра Коева.
Постигнатите резултати показват високия професионализъм на преподавателите по български език и литература в училището.