От 19 февруари започва приемането на заявления за базара на Кукерландия

Заявленията за участие в празничния базар „Кукерландия 2024“ по време на Международния маскараден фестивал в Ямбол ще се приемат от 19 до 27 февруари. Очаква се търговци и занаятчии от цяла България отново да бъдат част от четиридневния фестивал, който тази година ще се състои от 14 до 17 март.

Базарът ще покрие цялата територия на фестивала – по ул. „Цар Освободител“ и по алеите на Градския парк, превърнат в „Кукерград“. На територията на базара се забранява продажба на конфекция, трикотаж, бельо, пиротехнически изделия и взривни вещества, детски играчки. Разполагането на участниците ще бъде по утвърдена от главния архитект на Общината схема.

Заявления се подават в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол, по електронен път на e-mail: yambol@yambol.bg или с лицензиран пощенски оператор. Разрешенията се издават по реда на подадените заявления и се получават в Центъра за административно обслужване в Община Ямбол от 07.03.2024 г.

Местата за скари и за машини за понички, гофрети, палачинки са в Градския парк, като те ще се разпределят чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване, който ще се проведе на 16 февруари от 10:00 часа. За него се подава утвърдена конкурсна документация, която се предоставя на участниците в стая 311 след заплащане на цена от 30 лв. без ДДС в Центъра за административно обслужване от 05.02.2024 г. до 14.02.2024 г. Таксата за участие, на стойност 20 лева без ДДС се внася до 17:00 часа на 15.02.2024 г. в Центъра за административно обслужване.

Предложенията /офертите/ за участие в конкурса за места за скари и машини за понички се приемат в зала №100, партерен етаж в Община Ямбол, от 09:00 до 10:00 часа на 16.02.2024 г.

Подробна информация желаещите да се включат в Празничния базар „Кукерландия 2024″ могат да получат от публикуваните Заповеди на интернет страницата на община Ямбол: https://yambol.bg/uploads/43D9B8A62BE2F63896CBE819268A7059  https://yambol.bg/uploads/5496BBD9038459423E7F4079AFE97699