От утре, 29 юни, в РУО- Ямбол се проверяват оценките на изпитните работи по БЕЛ и математика

Съгласно Заповед № РД-06-244/27.06.2023 г. на Началника на РУО – Ямбол в периода от 29.06.2023 г. до 30.06.2023 г. вкл. от 10:00 часа до 12:30 часа и от 14:00 часа до 16:30 часа в сградата на РУО – Ямбол, всеки желаещ родител и ученик ще имат възможност да се запознаят с оценената изпитна работа по български език и литература и/или по математика.

Запознаването с оценената изпитна работа на ученика става само в присъствието на председателя на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитната работа по съответния предмет и/или член на комисията за проверка и оценка на изпитните работи на учениците по съответния учебен предмет като:

  1. Осигурява възможност на ученикът и неговия родител да видят сканираната и оценена работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  2. Не допуска сканираното изображение да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно извън залата;
  3. Не допуска разглеждане на изпитни работи на други ученици.