От архивите – Книжарят Димитър Хаджижеков

Димитър Хаджижеков е роден на 8 ноем. 1890 г. в Ямбол. По време на Балканската война е телеграфист към щаба на Първа българска армия. След 1919 г. се установява в Ямбол, където през 1925 г. открива книжарница на пл. “Освобождение”, срещу Безистена. Започва с продажба на учебници, но не може да получава учебниците от съответните издателства, а само от техния представител в града. Поема снабдяването с книжарски стоки на голяма част от училищата в селата, а постепенно и на училищните настоятелства.

Димитър Хаджижеков внедрява нови оригинални инициативи. Още през учебната 1926/1927 г. въвежда колективно снабдяване с учебници и учебни пособия училищата от околията, а за новогодишните празници през 1927 г. за пръв път в града доставя дръвчета за елхи, фабрично изработени дървени играчки и украшения за елха. В началото на 30-те години разработва тетрадка за обучение по история, география и естествена история, а за обучението по езици предлага комплект от тетрадки за домашни, класни и срочни класни упражнения в отделни цветове на кориците за всеки клас. Доставя и въдичарски потреби. Заедно с Димитър Димитров става инициатор за създавене в София на Книжарска кооперация с предмет на дейност производство на хартиени изделия и търговия на едро с канцеларски материали. През 1937 г. Хаджижеков доставя единствената в провинцията и втора в страната машина за гравиране на надписи върху капачките на автоматичните писалки като услугата се извършва безплатно в книжарницата. Въвежда и рекламния амбалаж. Книжарницата се превръща в културно-просветно срещище. Хаджижеков участва дейно в обществения живот на града – през 1933 г. става секретар на Комитета за поручване на минералната вода в Ямбол.
Част от снимките и спомен за Димитър Хаджижеков са постъпили в ДА Ямбол от сина му Михаил Хаджижеков.

Текст и снимки: Държавен архив – Ямбол