Отчетно-изборна кампания 2016/2017 на БЧК-Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В съответствие с Устава на Български Червен кръст и изискването му за четиригодишен мандат на изборните ръководни и контролни органи, както и съществуващата практика в нашата организация това да става от есента на текущата година до пролетта на следващата, поредната  отчетно-изборна кампания в Български Червен кръст е в ход.  

      На 03 ноември 2016г. се проведоха първите събрания на дружествата на БЧК „Дълголетие” към квартален клуб “Граф Игнатиев” и „Георги Дражев” към Общинската организация на БЧК-Ямбол. Като гости  на форумите присъстваха председателите на двата квартални клуба, Иванка Георгиева-председател на Общинската организация на БЧК и Добриела Праматарова – специалист в областния секретариат на БЧК – Ямбол. Събранията преминаха в две сессии, като през първата,  делегатите  обсъдиха и приеха отчетите за дейността на дружествата през периода 2013-2016г. През втората сесия и съгласно дневния ред, делегатите избраха новите членове на ръководствата в т.ч. председател и зам.-председател, делегати и подгласник на Общинското общо събрание на БЧК-Ямбол и предложените планове за работа през 2017г.

      В допълнение и на двете събрания бе предложено и прието през следващата година по график да продължи стартиралата още през 2015г. инициатива за провеждане на обучения по първа помощ и реакция при кризи за членове на дружествата, като всяко следващо е надграждащо ниво. Инициативата е продиктувана от необходимостта да бъде повишена компетентността, уменията и готовността на доброволците за адекватно поведение преди, по време и след кризисни ситуации от различен характер.      

       В края на събранията делегатите си пожелаха да продължават да работят все така активно и отговорно, като се включват в доброволчески дейности и инициативи,  насочени изцяло в помощ на най – уязвимите групи от нашето общество.    

      Добриела Праматарова

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA