Отчетно-изборна кампания на общинско ниво в структурата на БЧК-Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В съответствие с Устава на БЧК и изискването му за четиригодишен мандат на изборните ръководни и контролни органи, на 5 декември 2016г. се проведе първото отчетно – изборно събрание от отчетно – изборна кампания 2016/2017 на общинско ниво в рамките на БЧК-Ямбол.

       Събранието съвпадна с отбелязването на 5-ти декември – Световен ден на доброволеца.  Това бе повод, преди началото на деловата част, председателят на Общинското ръководство на БЧК-Ямбол – г-жа Иванка Георгиева, да отправи тържествено приветствие към всички членове, доброволци и делегати на форума, които не жалиха време и труд и абсолютно безкористно, всеотдайно и доброволно работят за хуманните идеи на най-голямата неправителствена организация в България с международен авторитет.

       Събранието премина в две сесии като през първата,  делегатите  бяха запознати с  отчета за дейността на Общинското ръководство на БЧК-Ямбол през периода 2013-2016г. По време на разискванията, г-н Стойчо Стойчев – член на Националния съвет на БЧК, зам.-председател на Областния съвет на БЧК-Ямбол и делегат на Общинското общо събрание на БЧК, изрази искреното си задоволство от свършеното през последните четири години. Несъмнено това се дължи на усилията на доброволците в организацията и служителите на Областния секретариат, ръководени умело и професионално от директора на секретариата на Областния съвет на БЧК – инж. Митко Филипов, подчерта г-н Стойчев. Д-р Антоанета Антонова – председател на Областния съвет на БЧК и делегат на Общинското общо събрание в своето изказване изрази благодарността си към всички доброволци и членове на Ямболската червенокръстка организация, които чрез своя неуморен труд, активно и с ентусиазъм допринасят за намаляване на уязвимостта сред най-нуждаещите се членове на нашето общество.  

       През втората сесия и съгласно дневния ред, се проведе избор на председател, зам.-председател, членове на Общинското ръководство на Общинската контролна комисия и делегати на Областното общо събрание на БЧК-Ямбол. В резултат от явното гласуване, г-жо Иванка Георгиева бе преизбрана за председател на Общинското ръководство на БЧК-Ямбол, а д-р Лъчезар Ханджиев ще продължи работата си като зам.-председатели през следващите четири години. 

        Като следващи точки от дневния ред, новите делегати на Общинското общо събрание на БЧК-Ямбол приеха насоките за развитие на общинската организация през следващите четири години и план за работа през 2017г.          

                                                                                     Добриела Праматарова               

OLYMPUS DIGITAL CAMERA