Отчетно-изборна кампания на БМЧК

В съответствие със Статута на Български младежки Червен кръст / БМЧК / през есента на 2020г. и първите три месеца на 20210г., БМЧК провеждасвоята отчетно-изборна кампания. От организационна гледна точка кампанията е важна за ситуационния анализ на БМЧК на клубно, областно и национално ниво. До момента са проведени клубни събрания на БМЧК в общините -Елхово, Болярово, Стралджа и Ямбол. По график продължава провеждането на събранията в общинаТунджа и Ямбол. По време на кампанията се оценява капацитета на организацията, броя, мотивацията и организационната култура на членския и доброволческия състав на БМЧК.

Събранията преминават успешно при следния дневен ред – приемане на отчет за дейността на клуба за отчетния период, избор на делегати за Общо събрание на клубовете на БМЧК, приемане на план за работа за следващия период – 2021г. На събранията на БМЧК присъстваше Гергана Георгиева, щатен специалист по младежка дейност в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол.

Отчетно-изборните събрания се провеждат приспазване на всички въведени противоепидемични мерки в страната.

 

 

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол