Отчетна кампания 2019/2020 на БЧК-Ямбол

На 25 ноември 2019г. с годишно отчетно събрание на дружеството на БЧК към квартален клуб „Хале“ в град Ямбол, завърши отчетната кампания на дружествено ниво в рамките на БЧК – Ямбол. Като гости на събранието бяха Иванка Георгиева, председател на Общинския съвет на БЧК – Ямбол, Костадин Атанасов, член на Общинския съвет на БЧК – Ямбол,  инж. Митко Филипов, директор на секретариата на Областния съвет на БЧК и Добриела Праматарова, специалист „Организационна дейност“ в БЧК – Ямбол.

      Съгласно дневния ред г-жа Дафинка Тодорова, председател на дружеството представи пред делегатите отчет за работата през 2019г. и проект на план за дейността през 2020г., в който са предвидени различни специализирани обучения, срещи за обмяна на опит и разнообразни инициативи, които да допринесат за повишаване компетентността на членовете на дружеството и обогатяване на дейностите за подкрепа.       

       В края на събранията делегатите си пожелаха да продължават да работят все така активно и отговорно, като се включват в доброволчески дейности и инициативи,  насочени изцяло в помощ на най – уязвимите групи от нашето общество.    

                                                 ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ