Отчетна кампания 2019/2020 на БЧК-Ямбол

С годишните отчетни събрания на БЧК-Елхово и Болярово, приключи отчетна кампания 2019/2020 на общинско ниво в структурата на БЧК-Ямбол.

       Първото от тях се проведе в за общинаската организация на БЧК – Елхово. В него, освен делегатите на Общинското общо събрание на БЧК-Елхово, участие взеха и кметове и кметски наместници на малки населени места. 

       В делова работна атмосфера, делегатите приеха единодушно годишния отчет за дейността на общинската организация на БЧК през 2019г., отчет  на общинската контролна   комисия за същата година, обсъдиха и приеха плана за работа през 2020г.

       В заключение всички си пожелаха, новата 2020г. да бъде още по-успешна като продължават да полагат усилия за намаляване на социалната уязвимост сред най-засегнатите общности в региона.

       В зала на СУ „Д-р Петър Берон“ в град Болярово се проведе отчетното събрание с делегатите от общинската организация на БЧК-Болярово. Съгласно процедурата, делегатите на форума се запознаха и приеха годишния отчет за дейността си през 2019г., направените констатации на общинската контролна комисия, азгледаха и приеха  план за работа през следващата година.

       Специално място бе отделено за дейността на младежката структура на БЧК в община Болярово. Пред делегати и гости на събранието, изпълнени с  ентусиазъм, представители на младежката организация представиха реализираните от младите доброволци дейности и инициативи през годината, като изразиха благодарността си за подкрепата, която получават от училищните ръководства и местната власт.

        Гости на двeтe отчетни събрания на БЧК-Елхово и Болярово бяха инж. Митко Филипов-директор секретариата на Областния съвет на БЧК, Гергана Георгиева и Добриела Праматарова-специалисти.

    ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ