Отсъствията на учениците по здравословни причини ще се извиняват само с електронна медицинска бележка

Медицинската бележка за извинение на отсъствията на учениците от 1 до 12 клас ще се издава само по електронен път от първи октомври.
Това значително ще облекчи родителите, ще намали административната тежест за учителите и ще защити допълнително достъпа до личните данни на децата.
Процесът по издаване на е-медицинска бележка беше представен от министъра на електронното управление Александър Йоловски, министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков и министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков.
„Електронните бележки ще съкратят работата на класния ръководител с 2 до 3 часа на месец или с повече от едно пълно работно денонощие на година. С други думи – с това облекчение ще спестим средно по 3 пълни работни дни на година на учителите, в които те ще могат да се посветят на работа с учениците, вместо на административна дейност“, каза проф. Галин Цоков.