Отличия за магистрати

Сред наградените е Диана Петкова – председател на Административен съд – Ямбол

На заседание днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет връчи отличията на магистрати, поощрени съгласно чл. 303 от Закона за съдебната власт. Висшият съдебен съвет изрази уважение към дългогодишния труд на 11 съдии, които са напуснали системата поради пенсиониране, както и към двама действащи съдии.

„Личен почетен знак – първа степен – златен“ получават Андрей Икономов – съдия във Върховния административен съд, Севдалина Герова – съдия в Окръжен съд – Габрово, Евдокия Кемалова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, Веселина Симеонова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, Йорданка Костова – съдия във Върховния административен съд, Соня Гешева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, Юлиян Русенов – съдия в Апелативен съд – Пловдив, Диана Петкова – административен ръководител – председател на Административен съд – Ямбол, Зоя Христова – съдия в Районен съд – Монтана.

С „личен почетен знак – втора степен – сребърен“ са отличени Цветана Харалампиева – съдия в Окръжен съд – Враца и Наталия Лозанова – съдия в Районен съд – Лом.

Отличие „служебна благодарност и грамота“ получиха Емилия Нашева – заместник административен ръководител – заместник – председател на Апелативен съд – Бургас и Златинка Иванова – заместник административен ръководител – заместник – председател на Апелативен съд – Бургас.