Открит урок по пътна безопасност и първа помощ

Във връзка с приоритетните задачи, стоящи пред нашето общество за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия, Ямболската червенокръстка организация продължава да реализира дейности за превенция на пътния травматизъм, като се фокусираме  върху най – уязвимите участници в движението по пътищата –  децата. Темата е особено актуална с настъпването на зимният сезон, предстоящата ваканция за учениците и зачестилите пътни инциденти.

        По този повод представители на областната организация на БЧК – Ямбол и сектор „Пътна полиция“ в ОД на МВР, проведоха открит урок по пътна безопасност и оказване на първа помощ с ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Веселиново, община Тунджа.

        По време на беседите учениците демонстрираха знания и научиха нови неща във връзка с основните правила за движение на пешеходците и велосипедистите и тяхното правилно поведение на пътя. Най-голям интерес предизвика направената демонстрация по оказване на първа помощ на пострадал при пътен инцидент, обработване на рани от изгаряне и измръзване, подход към пострадало дете с травма на главата.          

        Ямболската червенокръстка организация изразява искрена благодарност към ръководството на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, за оказаното съдействие, на учителите за подкрепата по време на активната работа с децата и на представителите от сектор „Пътна полиция“ за професионализма, вниманието и отдадеността към децата с грижа за тяхната безопасност.    

           ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ