Открито писмо за оставката на д-р Ибришимов

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ, 
 
След днешната сесия на Общински съвет Ямбол, отново Ви ПРИЗОВАВАМ:
 
ОТТЕГЛЕТЕ СЕ ДОБРОМОЛНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСКОТО МЯСТО В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ
ЗА ДА МОЖЕМ В ОСТАВАЩИТЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ДО ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА НИ, 
ДА НАПРАВИМ НЕЩО ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ГР. ЯМБОЛ И ЗА ДА МОЖЕМ ПОНЕ МАЛКО ДА 
ОПРАВДАЕМ  ПАРИТЕ, КОИТО ЦЕЛИ ТРИ ГОДИНИ, ВЗЕМАХМЕ ОТ ТЯХ  И РЕАЛНО 
РАБОТИХМЕ  ЗА КОРПОРАТИВНИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ. СТИГА ТОЛКОВА.
 
Това е така  защото: 

С РЕШЕНИЕ  № 107/16.05.2019 г. Ямболски Административен съд ОТМЕНЯ Решение по т.5.3 от Протокол
№ XLII  от проведено на 28.02.2019 г. редовно заседание на Общински съвет – Ямбол относно нашето решение
в парк Боровец (вид собственост – общинска публична) да не се разполагат обекти по чл. 62, ал.7,т.5,6 и 7 от ЗУТ
до одобряване на план схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения , като неразделна част от
 Подробния устройствен план-план за регулация и застрояване на парк Боровец.
 
Ямболски Администравине съд  ОСЪЖДА  Общински съвет Ямбол да заплати разноски в размер на 3670 лв.
 
В РЕШЕНИЕТО на съда се казва “ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ НЕ ИЗПРАЩА ПРЕДСТАВИТЕЛ В 
СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ И НЕ ВЗЕМА СТАНОВИЩЕ ПО ЖАЛБАТА.
 
Аз гласувах „ЗА“ това решение.
 
Уважаеми г-н Председател, считам, че Вие ме подведохте да взема това решение, защото аз Ви вярвах, че сте го
съгласували с юристите и ,че това е едно коректно и професионално решение.
 
Срамувам се от моето решение и считам, че Вие г-н Председател сте виновни за това.
 
Г-н Председател, как така не  ИЗПРАТИХТЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛ В 
СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ И НЕ СЕ ВЗЕ СТАНОВИЩЕ  В СЪДА ПО ЖАЛБАТА.  
Считам, че това Ваше отношение към решенията на Общински съвет Ямбол, атакувани в съда е недопустимо, непрофесионално и трагично.
 
Г-н председател, кой ще плаща тези 3670 лв. и още повече, защото ,считам, че и ВАС ще потвърди решението на ЯАС.
Предлагам  Вие сам да заплатите поне 50 % от тези разходи а всички останали, които гласувахме „ЗА“ това решение да заплатим остатъка.
 
 Считам ,че  днешната  извънредна сесия на Общински съвет,  беше проведена за да ощетим данъкоплатецаза  с едни  25900 лв., които се приляха от неговият
в нашият джоб, защото ако не беше оново неточно наше решение на сесията на  28.02.2019 г. сега тези граждани на Ямбол, нямаше да правят тази гражданска
инициатива,нямаше напразно да провеждаме тази сесия.
 
Считам, че Вие сте основният виновник за тези огромни разходи и предлагам тези 25900 лв. да ги платите само Вие а не Ямболии.
 
Г-н Председател, отново Ви призовавам,   доброволно да си подадете оставката.
 
Считам, че  не можете да ръководите обективно Общински съвет Ямбол и няма смисъл да се тормозят гражданите на Община Ямбол и да плащат за чужди грешки.
 
 МОЛЯ ДА БЪДА ПОДКРЕПЕН В МОЕТО РЕШЕНИЕ.
 
 
 
Д. Стоянов
Общински съветник