Открито за правосъдието – Ден на отворени врати в органите на съдебната власт в Ямбол

На 16 април, ден на Конституцията и професионален празник на юристите и съдебните служители, всички органи на съдебната власт в Ямбол отварят вратите си за гражданите и гостите на града. Програмата е обща и е съобразена с различните целеви групи и интереси.

За първи път в България, в рамките на Деня на отворени врати, под надслов „Открито за правосъдието“, в Районен съд – Ямбол е организирана „Escape стая“ –  игра със състезателен характер. За представителите на медиите е организирана среща с административните ръководители на Административен, Окръжен и Районен съд – Ямбол, на Окръжна и Районна прокуратура – Ямбол и председателя на Адвокатската колегия.

Ученици от Математическа гимназия „Атанас Радев” ще представят симулативен съдебен процес. Друга група ученици от различни училища ще присъстват на реално съдебно заседание. В Окръжен съд – Ямбол ще се проведе открит урок на тема: „Трафик на хора. Децата и кибер престъпленията“. За най-малките от ОУ „Л. Каравелов“ в Окръжния съд е организирана беседа на тема „Професия съдия“. Предвидени са и информационни турове в сградите на Административен съд – Ямбол и Съдебната палата, в която се помещават Окръжен и Районен съд, Окръжна и Районна прокуратура. Желаещите ще могат да наблюдават случайното разпределение на делата в Районен съд – Ямбол, както и демонстрация на специализирания софтуер за незрящи,  хора със затруднено зрение и неграмотни.

В края на деня на отворените врати в Административен съд – Ямбол е организиран заключителния урок и тържествената церемония по връчване на удостоверения на участниците в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В Районния съд ще бъдат наградени участниците в конкурсите за детска рисунка на тема „Съдът през моите очи“ и за есе на тема „Заслужава ли всяко общество правосъдието, което има“.

Провеждането на този „Ден на отворените врати” е насочено към по-добро познаване на дейността на органите на съдебната власт и има за цел да съдейства за повишаване на правната култура на гражданите и тяхната по-добра информираност.

Приложение: Програма за провеждане на Ден на отворени врати в органите на съдебната власт

 

 

                                                                                      Катя Няголова

                                                                                                Връзки с обществеността

                                                                                     Окръжен съд – Ямбол