Открити приемни на Областен информационен център в петте общини на областта

В началото на месец септември Областен информационен център – Ямбол ще даде възможност на всички желаещи от петте общини в областта да получат на място информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране по Оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони, по Програмата за морско дело и рибарство и др. за 2021г.

 

Oткритите приемни ще се състоят на следните дати:

 

  • гр. Болярово – 08.09.2021г.(сряда), от 10.00 часа – в градинката срещу сградата на общинска администрация, гр. Болярово;
  • гр. Елхово – 08.09.2021г. (сряда), от 13.00 часа – на площада пред хотел „Колхида“;
  • гр. Стралджа – 09.09.2021г. (четвъртък), от 10.00 часа – пред хотел „Хемус“, гр. Стралджа;
  • с.Тенево, община Тунджа – 10.09.2021г. (петък), от 10.00 часа – пред кметството на  с. Тенево;
  • гр. Ямбол – 13.09.2021г. (понеделник), от 10.00 часа – пред офиса на Областен информационен център-Ямбол в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ 34.

 

Ще бъдат предоставени и информационни материали.

 

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg