Откриване на учебната година в Община „Тунджа“

На 16 септември 2019 година в училищата на община „Тунджа” тържествено ще бъде открита новата учебна година.

По традиция всички учебни заведения ще бъдат посетени от представители на ръководството и администрацията на общината.

Кметът на община „Тунджа”- Георги Георгиев, ще бъде гост на ученици, учители и родители в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново от 09.00 часа.

Заместник-кметът Станчо Ставрев ще открие учебната година в Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево от 9.30 часа. Заместник-кметовете Георги Чалъков в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза от 9.00 часа, Ели Василева в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево от 09.30 часа, а секретарят на общината Андон Кръстев ще приветства учениците в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, от 09.00 часа.

Гости на откриването на другите училища ще бъдат Димитър Димитров /директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“/ – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик от 09.00 часа; Стоянка Христакиева /директор на Дирекция „Местни данъци и такси/- в ОУ „Христо Ботев”, с. Ботево, от 09.30 часа; в НУ „Васил Левски“, с. Завой- Татяна Стоева /директор на дирекция „Други дейности по икономиката“/ от 09.30 часа; ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево-  Светлозар Грозев /директор на дирекция „ТУСЕ“/ и Галина Иванова /директор на Дирекция „Обществени поръчки“/ от 09.00 часа и в НУ „Св. Климент Охридски“, с. Крумово- Светла Стоянова /директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“/ от 09.30 ч.

За началото на учебната 2019-2020 година всички деца в подготвителните групи и първокласниците ще получат като подарък книгата на Генка Богданова „Звездана“,  издадена с подкрепата на Община „Тунджа“.