Откриване на жътвената кампания в село Ботево

На 12 юни, в село Ботево, община Тунджа бе открита жътвената кампания за 2024 г., на полетата около селото. Откриването бе организирано и осъществено съвместно от кмета на село Ботево – Татяна Йовчева, местни зърнопроизводители и представители на местната общност.
Жътвената кампания е събитие, което отбелязва началото на прибиране на реколтата от зърнени култури. Това е важен момент за местните производители, които с нетърпение очакват плодовете на своя труд.
На откриването беше извършен ритуалът зажънване, който се изпълнява от жетварка с „лека ръка“, обърната с лице на изток. След първата ръкойка жетварката хвърля класовете напред с думите: „Както тези класове летят, така жътвата да върви бърже!“. След зажънването, стопаните на нивата имаха възможност да откупят така наречената „брада“ от заплетени едри житни класове, захванати с червен конец.
За завършек на откриването, се изви традиционно българско право хоро и бяха отправени наричания за богата реколта и сита година.