Отворено писмо

До

г-н Чавдар Божурски –

Областен управител на Обл. Сливен

 

г-н Стефан Радев –

Кмет на Общ. Сливен

 

ст. комисар Димитър Величков –

Директор на ОДМВР – Сливен

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми господа, високо оценяме проявения от Вас професионализъм относно предприетите от Ваша страна действия за възстановяването на движението по главния път Сливен – Ямбол.

Приветстваме всички решителни актове на представителите на държавните органи за опазването на реда, законите и морала в държавата и не толерираме нарушаването им под каквато и да е форма, вкл. и чрез т.нар. „гражданско неподчинение“.

Подкрепяме незабавното прилагане на всички законови механизми, вменени във Вашите правомощия, при всяко констатирано неспазване на законите на Република България.

 

15.08.2019 г.                                                                       ЮРО МЕДИА ГРУП