„Отворени врати за архитектура”

По случай Международния ден на архитектурата, Регионална Колегия Ямбол към Камарата на архитектите в България в партньорство с Община „Тунджа” обявява „Отворени врати за архитектура” на 2, 3 и 4 октомври.

Кампанията е насочена към всички граждани от региона, които желаят да получат професионални архитектурни съвети по техни конкретни казуси от устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Целта на инициативата е да информира гражданите, както за процедури, така и за възможности по техните инвестиционни намерения и предложения.

Консултациите ще се провеждат на доброволен принцип от архитекти, членове на РК Ямбол от 10 ч. до 16 ч. в залата на Община „Тунджа” на първия етаж.