Отворени врати във Факултет „Техника и технологии“

Факултет „Техника и технологии“ и през тази година ще отвори вратите си за учениците от нашия град и страната. Средношколците ще могат да се запознаят с възможностите да продължат образованието си във Факултета и да разгледат аудиториите и лабораториите, в които се провежда обучението на бъдещите инженери.
Едни от първите гости на ФТТ бяха учениците от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химически технологии – Ямбол, които с интерес изслушаха презентацията, която им представи доц. Ваня Стойкова – Декан на факултета. Преподаватели от ФТТ посрещнаха учениците в лабораториите на Факултета. С голямо внимание и интерес се включиха и в Мастер класа на студентката от специалност „Дизайн, технологии ии мениджмънт на модната индустрия“ – Мария Колева.
Тракийски университет и Факултет „Техника и технологии“ отварят вратите си за своите кандидат-студенти – от 13 март се приемат документи (онлайн) за предварителните изпити в ТрУ и ФТТ!