Осъдиха фермер, декларирал неверни данни, за да получи евросубсидии

Наказание 10 месеца лишаване от свобода, отложено за изпитателен срок от три години,  получи Венцислав Илиев от гр. Болярово, общ. Елхово, предоставил неверни сведения за обработвани земеделски парцели, с цел получаване на евросубсидии. С решението си Апелативен съд – Бургас потвърди присъдата на ОС – Ямбол.

В качеството си на едноличен търговец през 2013 г. Илиев е представил пред Общинска служба „Земеделие” – гр.Елхово и ОД на ДФ „Земеделие” – гр.Ямбол неверни данни за неизползвани 58,05 ха земеделски парцели/ общо 21 парцела/, за да получи средства, предоставени на българската държава  от Европейски фонд за гарантиране в земеделието и от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони в размер на общо 19 476,52 лв.

През март 2013 г. Илиев е подал заявление за подпомагане на земеделските производители със средства от ЕС, както и таблица за идентификация на използваните парцели, в която е вписал 146 парцела, в землищата на различни селища в общ. Болярово. При направена през септември същата година от експерт от Разплащателна агенция проверка на всичко парцели е установено, че в качеството на едноличен търговец противно на заявеното през стопанската 2012/2013г. Илиев не е използвал по предназначение 21 парцела с обща площ 58,05 ха. Тези площи по документи били заявени за засяване и отглеждане на зърнено житни култури, за засяване и отглеждане на медицински и ароматни /технически/ култури/; за подпомагане като постоянно затревени площи /мери и пасища/; за подпомагане като площи с угар. Проверката е установила частична обработка при 18 от парцелите, а в останалите три, заявени като земя по угар, не е била извършена дълбока оран.

         В решението си въззивният състав подчертава, че правилно първостепенният съд е приел, че деянието /невярното свръхдеклариране/ подсъдимият е извършил умишлено, при форма на вината „пряк умисъл“, тъй като е съзнавал, че представя невярна информация. Поведението на Илиев е било насочено към неправомерно получаване на средствата, които ЕС е предоставил на българската държава, пише още в постановения съдебен акт.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБългария в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.