Основни резултати в изследването на дейността на читалищата в област Ямбол през 2022 година

Към 31.12.2022 г. действащите читалища на територията на област Ямбол са 82, от тях 9 (11.0%) са в градовете, а 73 (89.0%) в селата. В сравнение с 2017 г. броят на читалищата намалява с три, или 3.5%. Членовете на читалищата са 5 769, като спрямо 2017 г. броят им намалява с 307, или с 5.1% (фиг. 1).

Най-много са действащите читалища в общините Тунджа – 40, Стралджа – 19 и Елхово – 11 читалища.

През 2022 г. във функциониращите читалища са налични следните услуги:

  • 41 читалища (50.0%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители;
  • В 76 читалища, или 92.7% от всички читалища, има действащи библиотеки;
  • 64 (78.0%) читалища разполагат със зала за представления.

През 2022 г. от читалищата в област Ямбол са организирани общо 991 културни и творчески прояви. Най-голям е броят на организираните от читалищата празненства и фестивали – 418, следван от чествания на бележити дати и годишнини – 377 и събори – 68.