Орфически ритуал за посрещане на лятното слънцестоене

ПРОГРАМА
Археологически резерват „ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ”
5.15 – 5.20 ч. Танц на Жриците (площадката за наблюдение)
5.20 – 5.30 ч. Ритуално шествие до светилището
5.30 – 6.00 ч. Обредна възстановка (светилището)
6.30 – 7.30 ч. Демонстрационни наблюдения на слънцето с телескопи
(площадката за наблюдение)
8.00 ч. Представяне на „слънчева храна” (пред изложбената зала)

РИТУАЛНА ЗАЛА – ЯМБОЛ
10.00 ч. Откриване на изложбата „Свещените места на траките по долното течение на река Тунджа”
10.30 – 11.10 ч. Лекция на проф. д.и.н. Валерия Фол „Слънцебогът, светлината и тъмнината”
11.15 – 12.00 ч. Лекция на д-р Ружа Попова „Кентаври и конници в района на Ямбол”


Организатори – община Ямбол, Регионален исторически музей – Ямбол
със съдействието на ДТ „Невена Коканова”, ОДК – Балет „Кала”,
АОП – Ямбол, ПГХТТ – Ямбол, ОП „Туризъм и култура“ – Ямбол
Сценарий – проф. д.и.н. Валерия Фол
Композитор – Александра Фол