Организация на работата на детските градини в Ямбол по време на коледните и новогодишни празници

Във връзка с коледните и новогодишни празници от 23 декември 2019 до 3 януари 2020 години детските заведения на територията на община Ямбол ще работят по утвърден график.

В периода от 23.12.2019 г. до 31.12.2019 г. детските градини в Ямбол няма да работят, с изключение на ДГ „Червената шапчица“, която на 23.12.19 г. ще работи с шест групи.

На 02.01.2020 г. и 03.01.2020 г. детските градини ще работят със сборни групи, а ДГ „Пролет“ ще функционира в пълния си капацитет. ДГ „Пламъче“ няма да работи до 03.01.2020 г.

Детска ясла №7 „Мечо Пух“, детска ясла №12 „Щурче“ и Детската кухня няма да работят в периода от 23.12.2019 г. до 03.01.2020 г. На 2 и 3 януари ДЯ „Мечо Пух“ ще работи с една сборна група и ще приема деца от ДЯ „Мечо Пух“ и ДЯ „Щурче“.

През времето, когато ще бъдат затворени детските градини е осигурено дежурство на огнярите, които ще следят за поддържане на отоплителната инсталация.

Детски градини График

ДГ „Биляна“ няма да работи в периода от 23.12.2019
г. до 31.12.2019 г. включително. На 2 и 3 януари 2020
г. ДГ „Биляна“ ще работи с 2 сборни групи в сграда № 1.


ДГ „Валентина“ ДГ „Валентина“ ще преустанови работа с деца от
23.12.2019 г. до 01.01.2020 г. включително. На 2 и 3
януари 2020 г. ще работи със 2 сборни групи

ДГ „Пламъче“ няма да работи в периода от
23.12.2019 г. до 03.01.2020 г. включително.

От 23.12.2019 г. до 01.01.2020 г. включително, ДГ
„Радост“ няма да работи. От 02.01.2020 г. до
03.01.2020 г. детската градина ще работи с 2 сборни групи.

ДГ „Свобода“ няма да работи в периода 21.12.2019
г. до 01.01.2020 г. включително.
На 2 и 3 януари ще работи със сборни групи във
филиал „Марко Бехар“, с 1 група детска градина и 1група ясла.

ДГ „Слънце“ няма да работи в периода от 23.12.2019
г. до 31.12.2019 г. включително. На 2 и 3 януари 2020
г. детската градина ще работи с 3 дежурни групи.

На 23 .12.2019 г. ДГ „Червената шапчица“ ще работи
с 6 групи. От 24.12.2019 г. до 01.01.2020 г. ДГ няма
да работи. На 2 и 3 януари 2020 г. ще работи с 2
дежурни групи.

От 23.12.2019 г. до 31.12.2019 г. ДГ „Щастливо
детство“ няма да работи. На 2 и 3 януари 2020 г. в
детското заведение ще работят две сборни групи –
една градинска група и една яслена група.

От 23.12.2019 г. до 01.01.2020 г. включително, ДГ
„Пролет“ няма да работи. От 2 януари 2020 г.
детското заведение ще работи с пълен капацитет.

От 23.12.2019 г. до 31.12.2019 г. ДЯ „Мечо Пух“ няма
да работи. На 2 и 3 януари 2020 г. детската ясла ще
работи с една сборна група и ще приема деца от ДЯ
„Мечо Пух“ и ДЯ „Щурче“.

От 23.12.2019 г. до 03.01.2020 г. ДЯ „Щурче“ няма да
работи.

От 23.12.2019 г. до 03.01.2020 г. детска кухня няма
да работи.