Определени са носителите на наградите на Община Ямбол по повод 24 май 

Специализираните комисии „Образование и наука, спорт” и „Изкуство и култура“, председателствани от заместник-кмета Енчо Керязов, определиха отличените по Раздел IV от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол с награди на името на Жорж Папазов и Ради Колесов, както и носителите на Почетен знак „Герб на Община Ямбол“.

          Носителите на наградите за образование и наука на името на Ради Иванов Колесов за високи резултати в областта на образованието са седем. Шест са индивидуални, една е колективна.

          В категория „Предучилищен етап“ отличието получава Ваня Станева – Райчева, директор на Детска градина „Биляна“

Ангелина Панова, старши учител начален етап в Основно училище „Любен Каравелов“ – Ямбол, получава наградата в „Начален етап“.

В категорията „Прогимназиален етап“ с приза на името на Ради Иванов Колесов е удостоена Драгомира Бодурова, главен учител по български език и литература в Основно училище „П. Р. Славейков“ – Ямбол.

Наградата в „Гимназиален етап“ получава Тонка Горнакова, старши учител по биология и здравно образование в Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“.

С отличието на името на ямболския будител в категория „Педагогически специалисти с ръководни функции“ е удостоен Николай Колев, заместник-директор по учебната дейност в Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“ за високи постижения в областта на образованието и във връзка с 60-та му годишнина.

За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието и науката наградата „Ради Иванов Колесов“ получава Снежана Илиева, старши учител по български език и литература в Езикова гимназия „Васил Карагьозов“.

Комисията присъди колективната награда за преподавателски екип на колектива на Основно училище „Николай Петрини“ – Ямбол.

Съдържанието на наградата е пластичен знак с лика на Р. Ив. Колесов, придружен с удостоверение за присъждане и с парична премия от две минимални работни заплати.

Почетен знак „Герб на Община Ямбол“ по повод 24 май получават четири учителки за значителни заслуги в обучението: Мария Плочева, старши учител по химия и опазване на околната среда в Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ – Ямбол,

Галина Митраджиева, старши учител в Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ямбол, Ласка Янчева, старши учител в същото начално училище, Елена Атанасова, старши учител по български език и литература в Професионална гимназия по икономика „Георги Стойков Раковски“.

           Почетният знак „Герб на Община Ямбол“ по повод 24 май е придружен с парична премия от една минимална работна заплата.

          Награда на името на известния ямболски художник Жорж Папазов за 2022 година получава Елена Дойчева, директор на Държавен куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – Ямбол.

          Наградата съдържа пластичен знак „Жорж Папазов”, придружен с удостоверение за присъждане и с парична премия от две минимални работни заплати.

           С Почетен знак „Герб на Община Ямбол“ в областта на културата са отличени Евдокия Янкова, секретар на Народно читалище „Зора-1945“, поетесата Тоня Борисова, читалищният деятел от Народно читалище „Пробуда – 1909“  Коси Тодоров и поетесата Ваня Велева, която е изкушена и от изобразителното изкуство.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в 9:00 часа на 24 май в двора на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Празничната програма за 24 май ще бъде публикувана утре, 18 май, сряда.