Определени са местата за поставяне на предизборни агитационни материали в Ямбол

Със заповед на кмета на община Ямбол са определени местата за поставяне на плакати, транспаранти и други агитационни материали, свързани с кампанията при провеждането на Избори за общински съветници и кметове.

Предизборни афиши могат да се поставят на специално поставените табла в зелените площи между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Търговска“ /срещу културно – информационен център „Безистен“/. Разрешено е поставянето на агитационни материали и на подпорната стена на кръстовището на улиците „Стара планина“ и ул. „Тунджа“, както и на подпорната стена под съоръжението на ул. „Граф Игнатиев“ /надлез „Крайречен булевард“/.

По улиците на града е позволено поставянето на транспаранти, както и билбордове, след заплащането на съответната такса за това в общината. Не е разрешено поставянето на предизборни агитационни материали, в това число и транспаранти единствено  по улица „Търговска“ в участъка й от пл. „Освобождение“ до кръстовище с ул. „Граф Игнатиев“ в гр. Ямбол, както и на територията на парковете. Забранено е и поставянето на плакати и други предизборни агитационни материали на сгради и обекти общинска собственост, както и на спирките на градския транспорт, включително и на техните заслони. За частните сгради и витрини се изисква разрешение от съответния собственик.

Не се позволява и поставянето на плакати и други предизборни агитационни материали на стълбовете на уличното осветление и дърветата на територията на Община Ямбол. Забранено е и използването на държавния и общинския транспорт за агитация.

Съгласно указанията, в срок до 7 дни след изборния ден, партиите, коалициите, местните коалиции, инициативните комитети следва да премахнат поставените от тях агитационни материали.

 

Заповедта е публикувана на: https://yambol.bg/uploads/A66746E3429D06EF43D240CF1E19F3C9