Определени са избирателните секции и местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в Ямбол

На територията на община Ямбол са определени 101 избирателни секции за предстоящите избори за 46-то Народно събрание на 11 юли, указани са и местата за обявяване на предварителните избирателни списъци по секции.

Секция № 097 се премества от Народно читалище „Пробуда-1909“, пл. „Страшимир Кринчев“ № 2,  в Езикова гимназия „Васил Карагьозов“, ж.к. „Златен рог“.                                                                                                                                                 

Избирателните списъци, които преди се поставяха в Народно читалище „Съгласие-1862“, сега се обявяват на източното остъкление на зрителна зала на Община Ямбол, ул. „Г.С.Раковски“ № 7. Там са имената на гласуващите в секции № 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17.

В Клуб на пенсионера на ул. „Срем“ № 1 са предварителните избирателни списъци на секции № 4, 5, 6, 7, 8, а в ДКЦ-1, ул.“Хр.Смирненски“ № 2 –  на секции № 11, 12, 13, 14.

Останалите места за обявяване на предварителните избирателни списъци по секции са:

– Централен клуб на пенсионера, ул. „Цар Ив. Александър“ № 7 – секции № 18, 19, 20, 27, 28, 29;

-Териториално статистическо бюро     /ж.к. „Златен рог“ № 20/ – секции № 21, 22, 23, 24, 25, 26;

– зала на жп гара, ул. „Железничарска“ № 2 – секции № 30;

– Дом стари хора, ул. „Д-р Дончев“ № 12 – секции № 31;

– Пътно управление /фоайе/, ул. „Димитър Благоев“ № 16 – секции № 32, 33;

– Зъболекарска поликлиника, ул. „Димитър Благоев“ № 2 – секции № 34, 35, 36, 37;

– Народно читалище „Зора“, пл.“Захари Стоянов“ № 2 – секции № 38, 39, 40, 41;

– ОУ „Петър Берон“ – ограда, ул.“Кожух Планина“ № 17 – секции № 42, 43, 44;

– Общностен център за социални услуги, ж.к.“Георги Бенковски“ № 400 – секции № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

– Комплекс за социални услуги, ул. „Търговска“ № 120 – секции № 59, 60, 61, 62;

– Клуб на пенсионера, ж.к.“Зорница“ /пред бл. № 8            / – секции № 63, 64, 65;

– Детска градина „Щастливо детство“ /оградата в двора на детската градина/, ул. „Любен Каравелов“ – секции № 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77;

– Детска градина „Биляна“ /оградата в двора на детската градина/, ж.к.“Граф Игнатиев“, до бл.68 – секции № 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84;

– Клуб на пенсионера, ул.“Битоля“  № 1 – секции № 85,  86, 87, 88, 89, 90, 91;

– Клуб на пенсионера, ул.“Лом“ № 1 – секции № 92, 93

– Народно читалище „Пробуда – 1909“, пл.“Страшимир Кринчев“ № 2 – секции № 94,95,99,100,101;

– Клуб на пенсионера, ул.“П.К.Яворов“ № 5 – секции № 96, 97, 98.

Със заповедите за определяне на избирателните секции и местата за обявяване на предварителните избирателни списъци можете да се запознаете тук:

                                     

 https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021-11.07.2021/zap_RD_02-00452.pdf ;

 

https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021-11.07.2021/zap_RD_02-00453.pdf .