Омбудсманът: Цената на водата в Ямбол и Видин е непоносима за хората

Реални ползи от увеличението на цената на водата за хората във Видин и Ямбол на практика няма никаква, смята  омбудсманът Диана Ковачева, като позицията й относно предстоящото увеличение бе изразено в становище до Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод обществените обсъждания на бизнес плановете на „ВиК-Видин“ и „ВиК“ гр. Ямбол.

Становището на Омбудсмана бе представено от началника на отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“ към обществения защитник – Нина Бояджиева на заседанията на Регулатора.

Припомняме, че при предишни обсъждания проф. Ковачева последователно се противопостави срещу повишението на цените водата и в областите Монтана, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Стара Загора, Варна, Ловеч, Търговище, Разград, Силистра, Враца и Бургас.

В становището си относно увеличението на цената на водата във Видин, омбудсманът обръща внимание, на факта, че през 2022 г. заложеното ценово предложение на „ВиК-Видин“ ЕООД е с 34% повече спрямо м.г. – от 2,738 лв. /с ДДС/, на 3,683 лв. /с ДДС/, а през 2026 г. цената на се предвижда да се увеличи с 60% спрямо тази за 2021 г. – от 2,738лв. /с ДДС/, на 4,387 лв. /с ДДС/).

„Тези цени са почти на прага на социалната поносимост – за 2022 г. тя е 3,84 лв., а за 2026 г. – 4,41 лв.“, категоричен е общественият защитник.

При „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол цената на ВиК услугата за 2022 г. е заложено да нарасне с 48% спрямо 2021 г., т.е. от 2,657 лв. /с ДДС/, на 3,931 лв. /с ДДС/, докато през 2026 г. се предвижда тя да скочи с 85% спрямо м.г.- от 2,657 лв. /с ДДС/, на 4,926 лв. /с ДДС/).

Ковачева подчертава, че в институцията на омбудсмана непрекъснато постъпват множество жалби от цялата страна срещу лошото качество на водата.

В становището си тя посочва още, че от данните в Докладите на работната група на КЕВР ясно се вижда, че „ВиК-Видин“ ЕООД не постига 11 от определените на 28 май 2021 г. прогнозни конкретни цели на регулатора за показателите за качество на ВиК услугите, сред които 3 от показателите за ефективност – „Налягане във водоснабдителната система“, „Рехабилитация на водопроводната мрежа“, „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“. Докато „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол не постига 5 от тези показатели.

„Информацията в Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г., също е много притеснителна, тъй като оценката за 18 показателя за качество на ВиК Видин, включително „общи загуби на вода“, е „пълно неизпълнение“, по 17 показателя за качество на ВиК Ямбол, включително „общи загуби на вода“, също е „пълно неизпълнение“, акцентира Диана Ковачева.

Тя допълва, че в Докладите на КЕВР също така е отбелязано, че съгласно Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите, двата оператора трябва да представят информация и да консултират потребителите за своите предприети дейности, но данните реално не отразяват резултати от консултациите с потребителите на ВиК услуги, което е в нарушение на приложимата нормативна уредба.

„Налага се да отбележа също, че на проведеното на 04.07.2022 г. заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК (АВиК) на обособена територия гр. Видин, е взето решение, че бизнес планът не е съгласуван. Въпреки това, регулаторът само на формално основание е счел, че бизнес планът е приет от АВиК без възражение, с което категорично не съм съгласна“, написа още в становището си омбудсманът.

В заключение проф. Ковачева отново обръща внимание, че повишената цена на ВиК услугата ще затрудни домакинствата да погасяват сметките си за вода и по този начин ще нараснат несъбираемите вземания на дружествата, което може да доведе и до спиране на услуга, което според омбудсмана е неприемливо.

 

Становището на омбудсмана тук:

https://www.ombudsman.bg/bg/n/ombudsmanat-tsenata-na-vodata-v-yambol-i-vid