ОИЦ-Ямбол с открити приемни в петте общини

В началото на месец юни 2023 г. Областен информационен център – Ямбол
ще даде възможност на всички желаещи от петте общини в областта да
получат на място информация за актуални и предстоящи възможности за
финансиране по програмите, финансирани по ЕФСУ за 2023 г.
Oткритите приемни ще се състоят на следните дати:
гр. Ямбол – 12.06.2023 г. (понеделник), от 10.00 до 12.00 часа – пред
офиса на Областен информационен център-Ямбол в гр. Ямбол, ул.
„Търговска“ 34.


гр. Болярово – 13.06.2023 г. (вторник), от 10.00 до 12.00 часа – в
градинката срещу сградата на общинска администрация, гр.
Болярово;


гр. Елхово – 14.06.2023 г. (сряда), от 10.00 до 12.00 часа – на площада
пред Община Елхово;


гр. Стралджа – 15.06.2023 г. (четвъртък), от 10.00 до 12.00 часа – пред
хотел „Хемус“, гр. Стралджа;


с.Тенево, община Тунджа – 16.06.2023 г. (петък), от 10.00 до 12.00 часа
– пред кметството на с. Тенево;


Ще бъдат предоставени рекламни и информационни материали.


За допълнителна информация:
Деница Цонева
Управител на ОИЦ
Тел. 046/620189
e-mail: oic.yambol@eufunds.bg