ОИЦ- Ямбол и Национална служба за съвети в земеделието представят

На 5.07.2019г. (петък), от 17.00 часа в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 (галерия „Кирил Кръстев“) ще се проведе съвместна информационна среща на ОИЦ-Ямбол и Национална служба за съвети в земеделието-Ямбол на тема „Подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.“ Поканени са земеделски стопани, животновъди,  регионални медии, организации на земеделски производители и на животновъди в област Ямбол.

         На срещата ще бъдат представени условията за кандидатстване по подмярката, по която е обявен прием на проектни предложения със срок за кандидатстване от 28.06.2019г. до 30.09.2019г. Националната служба за съвети в земеделието-Ямбол ще консултира и ще подготвя безплатно проектите на кандидатите по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.“ Представителят на службата ще разясни стъпките за кандидатстване, необходимата документация, както и редица практически аспекти при самото кандидатстване.

            ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 За допълнителна информация:

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg