ОИЦ с информационни срещи в областта

    В края на месец октомври и началото на месец ноември 2016 г. Областен информационен център – Ямбол стартира цикъл от информационни срещи за популяризиране Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез заложените операции в проектите на индикативните годишни работни програми (ИГРП) на оперативните програми, действащи в България през 2014-2020 г.
Поредицата от събития започват от 31 октомври в град Стралджа и приключват на 9 ноември в град Ямбол. Срещите са предназначени за представители на неправителствените организации, местната власт, бизнеса, просветни и културни институции, медиите и широката общественост. Темата на информационните събития е „Оперативните програми, ПРСР и ПМДР през 2017 г.”.


     Експертите от ОИЦ-Ямбол ще представят пред всички присъстващи информация за бъдещите процедури заложени в проектите на ИГРП, техните цели, дейности и бенефициенти, които ще могат да се възползват от европейско финансиране.
Целта на подобни събития е информацията да достигне до жителите на всички общини от област Ямбол, за да се повишат познанията на обществото относно Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г.
Информационните срещи ще се проведат от 10:15 ч. във всяка община както следва:
– 31.10.2016 г. Община Стралджа – Клуб на пенсионера в град Стралджа;
– 02.11.2016 г. Община Болярово – Ритуална зала в град Болярово;
– 03.11.2016 г. Община Елхово – Залата на Къща за гости „БАНЯТА“, град Елхово;
– 08.11.2016 г. Община „Тунджа“ – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол;
– 09.11.2016 г. Община Ямбол – Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:
Областен информационен център-Ямбол
Тел.: 046/620186
e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

%d0%be%d0%b8%d1%86