ОИЦ със заключителна пресконференция за дейността си

На заключителна пресконференция днес в офиса на Областния център, екипът на ОИЦ-Ямбол представи  своята дейност за тригодишния период на изпълнение на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“  с бенефициент Община Ямбол. Финансирането е по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На събитието присъстваха представители на регионални медии и служители на отдел „Европейско финансиране и програми“ от община Ямбол.

От началото на 2019г. до края на 2021г. екипът на ОИЦ-Ямбол е провел над 30 събития с представители на различни сектори на обществено-икономическия живот-бизнес, земеделски производители, младежи, медии, широка общественост. Младежите от област Ямбол са били  ангажирани и запознати със същността и възможностите за  европейско финансиране чрез участие в конкурс за млади предприемачи и работата по пилотен за България проект- „Детективи на европейски проекти“.

Възможностите за финансиране по оперативните програми, условията за кандидатстване и изискванията, спецификата на различни актуални и предстоящи процедури са били тема на редица срещи с потенциални бенефициенти. Областен информационен център – Ямбол е провел и ежегодни срещи на място в петте общини на областта, на които всички заинтересовани лица са получили информация за финансиране по европейски програми, за компенсаторните механизми за преодоляване на последствията от пандемията и за различни финансови инструменти.

Близо 1 600 души са посетили офиса на ОИЦ-Ямбол в този период и са получили информация за възможностите да финансират своята бизнес или творческа идея, да бъдат включени в обучение, заетост и др. Над 20 информационни материали – листовки и брошури с различна насоченост са предоставени на посетителите на офиса и на откритите приемни на Областния център.

Екипът на Центъра е участвал в проверката на 17 процедури на местните инициативни групи от областта в електронната среда на ИСУН 2020.

Предстои подписване на нов двугодишен договор за функциониране на ОИЦ – Ямбол.

ОИЦ-Ямбол е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Областен информационен център-Ямбол