ОИЦ представя актуални възможности за финансиране по Оперативните програми по общини

В началото на месец юни Областен информационен център – Ямбол ще даде възможност на всички желаещи от петте общини в областта да получат на място информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране по Оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони, по Програмата за морско дело и рибарство и др. за 2022г./2023г.

 

Oткритите приемни ще се състоят на следните дати:

 

  • гр. Болярово – 07.06.2022г.(вторник), от 10.00 часа – в градинката срещу сградата на общинска администрация, гр. Болярово;
  • гр. Елхово – 07.06.2022г. (вторник), от 13.00 часа – на площада пред хотел „Колхида“;
  • гр. Стралджа – 08.06.2022г. (сряда), от 10.00 часа – пред хотел „Хемус“, гр. Стралджа;
  • с.Тенево, община Тунджа – 09.06.2022г. (четвъртък), от 10.00 часа – пред кметството на  с. Тенево;
  • гр. Ямбол – 10.06.2022г. (петък), от 10.00 часа – пред офиса на Областен информационен център-Ямбол в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ 34.

 

Ще бъдат предоставени и информационни материали.

 

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg