ОДРИН ПРЕДСТАВЯ В ЯМБОЛ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ

На 18 декември 2018 г. от 11.00 часа в Градски парк на град Ямбол (пространството след обновения централен мост) ще се проведе съвместно събитие: „Туристически обекти в Одринския регион“ от представители на Община Одрин, което цели да популяризира туристическия потенциал на град Одрин. Жителите на Ямбол ще имат възможност да се запознаят с подготвените рекламни клипове за културно-исторически обекти, характерните за този край продукти, сувенири и традиционни занаяти, представени от туристическия бранш и местни занаятчии.

Жителите на града ни, наред с привлекателните търговски обекти ще могат да се запознаят и с културните, исторически и природни забележителности на Одрин. На територията на Одрин са регистрирани 585 исторически паметника, останали от различни исторически епохи – крепостни стени, мостове, църкви, джамии, чешми и др. Сред тях са реставрираните през последните години български църкви „Св. Георги“ и „Св. Св. Константин и Елена“, джамията „Селимийе“, еврейската синагога, красивите мостове на реките Марица и Тунджа, старинните безистени, кервансарай и др. По брой на историческите паметници на кв. м. Одрин е сред водещите региони  в Турция.

Съвместното събитие се изпълнява по проект СВ005.1.21.099 „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“, в партньорство с Община Одрин, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.

По същия проект в Ямбол се извърши основен ремонт и обновяване на централния пешеходен мост към Градския парк.

Това събитие е трето поред от планираните в рамките на проекта четири съвместни събития в Ямбол и Одрин, свързани с представяне, споделяне и празнуване на местни обичаи, фото изложби и представяне на туристическия потенциал на двете побратимени общини.

Тази публикация е направена сподкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансграничносътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието напубликацията е отговорност единствено на Община Ямбол и по никакъв начин нетрябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или наУправляващия орган на Програмата.