Одобрен е поредният проект на община „Тунджа“ за доставка на услугата „Обществена трапезария“

Фонд „Социална закрила“ одобри за финансиране проект „Обществените трапезарии – социална закрила в малките населени места от селски тип“, депозиран по Целева програма „Обществени трапезарии“.

Проектът е на стойност 83664 лв. Чрез него ще бъде доставяна готова храна, включително до домовете на потребителите при необходимост, за 105 лица от населените места на община „Тунджа“ през календарната 2021 година.