ОДМВР – Ямбол с организация и мерки за новия ловен сезон

    Подробности за създадена организация, планираните и извършените до момента мероприятия във връзка с откриване на ловния сезон 2019/2020г. на дребен и едър дивеч, и груповия лов на дива свиня в област Ямбол дадоха днес  комисар Георги Кючуков- началник отдел „ОП“ при  ОДМВР – Ямбол, ст.инспектор Милен Йорданов – началник група „ООР,ТП и КОС“ в областната дирекция, инж. Къньо Стоянов, зам.директор на Регионална дирекция по горите – Сливен, д-р Добромир Димитров и д-р Димитър Танчев от Областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол.

    Комисар Кючуков  посочи, че са изготвени и утвърдени графици за извършване проверки на ловците преди и по време на ловни излети през целия сезон от служители на „Охранителна полиция“ при областната дирекция съвместно с представители на Регионална дирекция по горите – Сливен. При проверките ще се следи и за спазването на правилата за безопасност и противопожарните изисквания.

    Служители от „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Ямбол са провели срещи с представители на ловни сдружения, териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и Регионална дирекция по горите – Сливен, отбеляза старши инспектор Йорданов.  На срещите са обсъдени проблеми свързани с организацията и отчетността при провеждането на ловните излети. Председателите на ловните дружини и ръководителите на лова са предупредени за стриктно спазване на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закона за лова и опазване на дивеча и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността им, уточни ст.инспектор Йорданов.

    Проведено е обучение на председателите на ловните сдружения и ловните дружинки в областта за мерките за биосигурност и дизинфекция, във връзка с превенцията и ограничаване разпространението на  Африканска чума по свинете, подчерта Д-р Димитров. Той поясни, че всички ловни дружинки имат определени места за изхвърляне на отпадъци от отстреляни и/или намерени мъртви диви свине.

    Инж. Стоянов отбеляза, че на територията на област Ямбол няма установени огнища на Африканска чума по свинете.  Груповото ловуване на дива свиня е разрешено в неповече от три дни, включително събота и неделя, от 7 последователни дни, за един ловностопански район, а индивидуалния лов на дивя свиня е разрешен през всички дни от седмицата.

 

03.10.2019 г.
Татяна Павлова