Огнище на чума по овцете и козите в област Ямбол

Огнище на болестта „Чума по дребните преживни животни“ (PPR) е било регистрирано в село Воден, община Болярово. Това е първият случай, в който заболяването е засечено на територията на ЕС. Проби от животни са изпратени за допълнителен анализ във Финландия.

От БАБХ уточняват, че болестта не е опасна за хората, но е много опасна за овцете и козите. Наличие на заболяването на определена територия рязко ограничава възможността за търговия с животни, както и с животинска продукция.

За ограничаване разпространението на болестта е определена трикилометрова предпазна зона, която ще се следи стриктно и ще се вземат проби. В граничните общини Царево, Малко Търново и Средец от област Бургас, Болярово и Елхово от област Ямбол и Тополовград и Свиленград от област Хасково се забранява търговията, придвижването и транспортът на дребни преживни животни с изключение на тези предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит. Забранява се и организирането на пазари и изложби на дребни преживни животни.

Заболяването е разпространено в съседна Турция, но на този етап не е ясно как е проникнала заразата на територията на страната. 

Заболяването се предава при тесен контакт между животните. С цел предотвратяване неговото разпространение и засягане на нови ферми, ще бъдат извършвани проверки за нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни на територията на съответните области. 

БАБХ препоръчва фермерите временно да ограничат търговията и транспортиране на животни, както и посещение на ферми. Особено важно е да се избягват пътувания до ферми в южната ни съседка или в други трети страни.