Обявление от Военно окръжие – Ямбол

До 16. 01. 2017 г. във Военно окръжие – Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военнослужещи, офицери за Военно – географска служба.

Длъжностите са 3 броя за топограф.Службата ще се изпълнява в град Троян.На приетите се присвоява военно звание от лейтенант до капитан.

Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания за прием на военнослужещи на войнишки длъжности, както следва:

  • да не са по възрастни от 40 г.;
  • да не са осъждани и следствени ;
  • да са годни за военна служба;
  • да нямат друго гражданство
  • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение” ;
  • да притежават висше образование ОКС бакалавър по специалност Геодезия или Маркшайдерство и геодезия.

За справки и повече информация в Офиса за водене на военен отчет на община Ямбол гр. Ямбол ул. „Търговска“ №11 и телефони: 66 22 41 и 66 22 56 или GSM 089 55 99 687 Петър Петров.

images-1