Обявиха частично бедствено положение на територията на общините Елхово и Болярово

Във връзка със засиления миграционен натиск се въвежда частично бедствено положение в област Ямбол, на основание чл. 50 от Закона за защита при бедствия, ДБ бр. 102 от 19.12.2006 г.

    Предвид създадената сложна обстановка вследствие на миграционният натиск и създадените предпоставки за загуба на човешки животи, значителни вреди на имуществото на населението и икономиката на страната, както и значителни последици за околната среда в пограничните райони се обявява частични бедствено положение на територията на общините Елхово и Болярово.

    Бедственото положение се въвежда от 12:00 часа на 23.09/2022 г.