Обявиха конкурс и за директорското място в РИМ – Ямбол

   Конкурс и за директор на Регионален исторически музей обяви община Ямбол със заповед на кмета Валентин Ревански. Пет години е срокът за заемане на длъжността. 

    Изискванията към кандидатите са – магистърска степен с професионално направление история и археология, социология, антропология и науки за културата и поне пет години професионален опит. Чужди езици, компютърна грамотност и работа в екип, както и научни степени са предимство за кандидатите. 

     Конкурсът ще премине в два етапа – защита на концепция за дейността и развитието на РИМ за период от пет години, подробно разработена за първата от тях и събеседване. 

     Документи се подават в Центъра за административно обслужване на община Ямбол до един месец след публикуване на обявата. Подробности могат да се видят на електронната страница на общината – http://www.yambol.bg , раздел „Актуално“.