Обявиха конкурс за директор на Регионална библиотека „Г.С.Раковски“

    Конкурс за директор на „Регионална библиотека „Г.С.Раковски“ обяви община Ямбол. Кандидатите трябва да имат минимум 5 години опит в библиотека и да притежават магистърска степен в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Компютърна грамотност, чужди езици и  опит в разработването на проекти са предимство. Срокът за заемане на длъжността е 4 години. 

    Конкурсът ще се проведе в два етапа – защита на концепция за дейността и развитието на библиотеката за период от четири години и събеседване. 

   Документи за участие се подават до 12 март 2024 в Центъра за аминистративно обслужване на община Ямбол.  Всички съобщения във връзка с конкурса се публикуват на официалния сайт на общината  –http://www.yambol.bg