Обявиха конкурс за директори в две детски градини

     Конкурс за директори на две детски градини – „Свобода“ и „Валентина“, обяви община Ямбол. Изискванията към кандидатите са да имат висше образование – образователна степен магистър в направления „Педагогически науки“, “ „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки“ и най-малко пет години педагогически стаж. 

    Конкурсът ще се проведе в три етапа – по документи, писмен и събеседване.  Документи се подават до 7.03.2020г. в сградата на обкина Ямбол, сектор „Човешки ресурси“.

  Подробна информация за условията на конкурса и изискванията към кандидатите може да се получи на официалния сайт на община Ямбол, раздел „Актуално“.