Общо 692 са новородените деца в Ямбол през изминалата 2016 г.

През изминалата 2016 г. с постоянен адрес в Ямбол са родени общо 692 деца, сочат данните на Дирекция „Регистрация и гражданско състояние“ в община Ямбол. В сравнението с предходната 2015 г., се отбелязва ръст с 34 регистрирани новородени. По отношение на именуването на децата, се забелязва тенденция към залагане на традиционни български имена. По-голямо разнообразие на нестандартни имена има при момчетата, като например: Андрю, Мануел, Нейтън, Уилям, Вивиен, Макс, Джейзи, Лео и др.

Общо 368 са издадените актове за сключен граждански брак през 2016 г. Прекратените бракове са 157. Любопитно е, че най-възрастният съпруг е на 81 години, като той е рекордьор и по отношение на най-голямата възрастова разлика със своята половинка – дамата е 62 годишна. От общия брой на браковете през 2016 г., 39 са смесени. Пресъставените от чужбина пък актове са 24, като държавите, в които са били сключени браковете са: Великобритания, Германия,  Испания, Италия,  Норвегия, Австрия, Швейцария, Албания, САЩ, Англия, Сърбия, Ирак, Тунис,  Гърция, Узбекистан, Индия и Македония.

Общо 1113 са актовете за смърт, издадени от община Ямбол миналата година. Те са с 84 по-малко, в сравнение с 2015 г.