Общо отчетно – изборно събрание на Български Червен кръст

В периода 19-20 май в гр. София се проведе Общо отчетно – изборно събрание на Български Червен кръст, на което организацията отчете успешен мандат 2013-2016 г.  Участие в събранието от област Ямбол взеха: д-р Антоанета Антонова, г-н Стойчо Стойчев, г-жа Ваня Георгиева и инж. Митко Филипов. Делегатите на 65 – то Общо събрание приеха изпълнението на Бюджета на БЧК за отчетния период, отчет на Националната контролна комисия и на Етичната комисия.

Делегатите на 66-ото общо събрание избраха ръководни органи на организацията за новия мандат. Акад. Христо Григоров беше преизбран за Председател на Българския Червен кръст. Зам. председателите на БЧК са трима – г-н Стойчо Стойчев от ОС на БЧК – Ямбол, проф. Здравко Маринов от БЧК София – град, д-р Валентин Пеев от БЧК София – област. Генералният директор, проф. д-р Красимир Гигов представи плана за работа на БЧК през 2017 г., а зам.-генералният директор Василка Каменова – Бюджета за 2017 г. Общото събрание беше закрито от председателя на БЧК Христо Григоров, който изказа своята признателност към всички за упорития им труд и всеотдайност и пожела „Мандат 2017 – 2020 година да е още по-успешен“.

За ОС на БЧК – Ямбол е изключителна чест, признание и отговорност, че делегата от област Ямбол, г-н Стойчо Стойчев е избран за Зам. председател на БЧК.