Общински съвет – Ямбол прие бюджета на общината за 2022 година

Общинските съветници  приеха бюджета на община Ямбол за 2022 година с 24 гласа „за“, 6 – „против“, 4 – „въздържал се“.

Бюджетът е в размер на 103 917 775 лева, държавните дейности са 57 165 443 лева. Собственото финансиране е 46 752 332 лева, капиталовите разходи – 24 192 616 лева. Няма увеличение на местните данъци и такси, те остават в същия размер, каквито са били и през 2021 година.

Kметът на Ямбол определи бюджета на община Ямбол като насочен към гражданите, балансиран и разумен. „Плановите приходи в бюджета са заложени реални и не са фиктивно завишени. Разходите за дофинансиране на администрацията отново са оптимизирани. През 2019 година те са били близо 910 хиляди лева, а сега са 310 хиляди. Разликата е 600 хиляди лева“, допълни още Валентин Ревански.

Стремежът е да бъдат обхванати всички източници на приходи в Общината и да бъдат насочени към действителните потребности на гражданите.

Най-важният документ за Общината осигурява средства за всички сфери на обществения живот, сред които – благоустрояване, образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда.

Основен приоритет за 2022 година е инфраструктурата на града и е предвидена по-голяма инвестиция.

Изграждането на нови паркоместа в различни квартали на града ще продължи, предвижда се построяването на нови детски и спортни площадки, както и на многофункционален парк за отдих и спорт в бившето „Опитно поле“.

Припомняме, че предстои работа по обекти, благодарение на получената финансова подкрепа от държавата: изграждане на ново кръстовище с кръгово движение на ул. „Димитър Благоев“, ул. „Ямболен“, ул. „Ормана“ и ул. „Пирин“, за което държавата подкрепи Община Ямбол с един милион лева, с които ще бъде покрита повече от 50% от стойността на обекта.

Продължава реконструкцията на улицата от бензиностанция „Шел“ до улица „Атанас Кратунов“ в жилищен комплекс „Златен рог“.

Вече започна и реконструкцията на улица „Индже войвода“ в квартал „Каргон“, предстои и модернизация на откритата лекоатлетическа писта на Градския стадион.

И тази година Община Ямбол е заделила средства за подпомагане на процедури инвитро, както и за финансова помощ на родителите при раждане на дете. Осигурени са средства за нормално функциониране на детските и социални институции.

По линия на европейското финансиране Община Ямбол  продължава да работи по няколко проекта: ремонт на Художествена галерия „Жорж Папазов“, улица „Търговска“ –  по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“, Музей на бойната слава, Младежки културен център „Георги Братанов“, както и по модернизацията на нов обект – Регионален исторически музей.

Преди приемането на бюджета беше проведено и публичното му обсъждане.